האם יש עתיד לרפואת השיניים הפרטית

האם יש עתיד לרפואת השיניים הפרטית

רמתם הגבוהה של רוב רופאי השיניים בארץ מהווה גורם לחיקוי ולגאווה. העדכון המקצועי המתמיד שלהם באמצעות השתתפות בקורסים, בסמינרים ובכנסים מקצועיים, המלמדים את קדמת הטכנולוגיה בתחום, היא תופעה הגורמת להתפעלות. גם הפתיחות של אותם רופאי שיניים בקבלת השינויים בטכנולוגיה והרצון להתקדם ולזרום איתם.

יש תופעה אחרת, פחות משמחת, המעוררת תהייה ובלבול: הכעס והשיתוק של לא מעט רופאי שיניים, כתגובה מאוחרת לשינויים חברתיים, פוליטיים וכלכליים שמתחוללים בעשורים האחרונים בחברה שלנו.

אלה השפיעו ומשפיעים עמוקות על הרפואה הציבורית בכלל ועל רפואת השיניים במיוחד. תוצאות נלוות הם קיטון בהכנסות וברווחיות של מרפאות שיניים פרטיות שלא היו ערות למתרחש ולא התאימו את עצמן למצב המשתנה.

פציינטים נאמנים שינו את הרגלי הצריכה והלכו לקופות חולים או למרפאות שיניים אחרות. ההתנהגות הצרכנית של רוב הציבור השתנתה, ומתראפים פוטנציאלים חדשים מגיעים לבדיקה ראשונה עם ידע מוקדם שהשיגו דרך האינטרנט או מרופאי שיניים שאצלם נבדקו קודם לכן. תופעת ה-"shopping", לא מוכרת במרפאות בשנים עברו, הפכה לנורמה מקובלת.

הלב מחסיר פעימה מול קריאות של רופאי שיניים נגד קופות חולים המסבסדות טיפולי שיניים, חברות הביטוח המשלמות לרופאים מחירי רצפה, על תאגידים ורופאי שיניים השוברים את מחירי השוק וגורמים לזילות והפיכת המקצוע למטבע עובר לסוחר. גם נגד מדיניות הממשלה ומשרד הבריאות השואפים להעביר עוד טיפולי שיניים לרפואה הציבורית ומאפשרים לעולים חדשים כניסה למקצוע ללא בחינה מקצועית.

לא מעט רופאי שיניים קוראים להתאגד במטרה להילחם כנגד כל אלה.

האומנם? השינויים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים שהתרחשו במדינתנו הם חלק מהתפתחות היסטורית גלובלית. זה הכיוון בעולם המערבי. לא משנה אם אנחנו בעד או נגד. הם כאן כדי להשאר. יחולו בהם תמורות, אך מה שהיה לא יחזור.

אז יש או אין העתיד לרפואת השיניים הפרטית?

אין תשובה שמקיפה את כל אחד מרופאי השיניים. הדבר מאוד אישי. בעיקר, תלוי בנכונותו לשנות את הפרדיגמה שלו ולהתאים אותו לזמנים החדשים. על מנת להתמודד עם המצב יש להכיל את השינויים שכבר התרחשו ולהכין את המרפאה לבאות.

לא מספיק להיות רופא מעולה בכדי לשרוד ולהתפתח כמרפאה פרטית מצליחה. יש להטמיע במרפאה התנהגות עסקית. לנהל אותה כעסק מצליח.

לשם כך, עליך לתכנן את צעדך, לארגן את מרפאתך לעידן הנוכחי, לשקול מחדש את סוג הטיפולים שמרפאתך מציעה, את הטכנולוגיות בשימוש, שעות הפתיחה, שיטת התגמול לצוות הרפואי, לשווק את עצמך בצורה מתאימה ולהדריך ולטפח את הצוות שלך.

אחריותך בניהול היא כפולה: רפואית ועסקית. המטופל שלך הוא פציינט מבחינה רפואית, אך לקוח בפן העסקי.

מה ואיך עושים?

הבסיס הכרחי לניווט המרפאה הפרטית שלך לכיוון ההצלחה מחייב ניתוח של המצב העסקי והתפעולי הנוכחי, קביעת מטרות כלכליות, פיננסיות, ארגוניות ושיווקיות ובהתאמה, תכנון משימות פרטניות לביצוע עם לוח זמנים קצוב.

לא משנה אם במרפאתך יש כיסא טיפולים אחד או יותר. משימות פרטניות אלה כוללות אימון והדרכה של צוות המרפאה, לרבות הצוות הרפואי, על מנת להכניס שיטות ארגוניות ודפוסי פעולה עכשוויים במרפאת השיניים שלך.

בנוסף, ועל מנת לשמור על יציבותה הכלכלית והפיננסית שלך, יש לקבוע את נקודת האיזון הכלכלית שלה.

אנחנו מלווים אותך בחציית הים הסוער. צור קשר אתנו.

המאמר פורסם גם באתר Articles.co.il 
האם יש עתיד לרפואת השיניים הפרטית