נזילות פיננסית במרפאת שיניים

קיומה של מרפאה נשענת על כושרה לעמוד בתשלום התחייבויותיה. ספקים, בנקים וגם פציינטים מתעניינים אם למרפאתך יש נזילות מספקת להמשך פעילותה התקינה (ראו לדוגמה מקרה תדהר).

נגדיר נזילות כיכולתה של מרפאה להפוך את נכסיה השוטפים למזומנים, במטרה לשלם את התחייבויותיה השוטפות.

מה הם נכסים השוטפים של עסק?

הם כל הנכסים הניתנים להמרה למזומנים תוך שנה, כגון

• מזומנים בקופה ובבנקים, ושווי מזומנים, כמו ניירות ערך סחירים, פיקדונות לזמן של עד שנה בבנקים או במוסדות פיננסים דומים.

• חייבים שיהפכו למזומנים תוך שנה ומקורם בפציינים שטרם שילמו, החזרים ממוסדות, כגון החזרי מס, ועוד.

• מלאי של תרופות וחומרים, בתנאי שהם ברי שימוש ולא עבר התוקף שלהם מפאת תאריך השימוש או שינויים בטכנולוגיה.

נזילות פיננסית במרפאת שיניים
נזילות פיננסית במרפאת שיניים

מה הם התחייבויות שוטפות?

כל חוב לגורם כלשהוא כמו ספקים, בנקים, מוסדות ממשלתיים, רופאים שכירים או עצמאיים, עובדים, וכד', או כל הפרשה, כגון הפרשות סוציאליות, ואחרות, כמו הפרשי פיצויים, דמי הבראה, וכד' העלולה להפוך לחוב, ושיש לשלם בשנה הקרובה.

ההפרש בין נכסים שוטפים לבין התחייבויות שוטפות נקרא הון חוזר או Working Capital. הון חוזר הוא המנוע של העשייה העסקית של המרפאה, שמיועדת ליצור רווחים מהפעילות הרגילה שלה.

איך מודדים נזילות?

קיימות שיטות שונות למדידת הנזילות של מרפאת שיניים. המקובלת ביותר מתבססת על יחסים בין נכסים שוטפים מסוימים לבין התחייבויות שוטפות

             יחס שוטף: זאת השוואה בין סך נכסים שוטפים לעומת סך התחייבויות שוטפות.

נכסים שותפים
התחייבויות שוטפות

יחס שוטף גדול מאחד יצביע על אפשרותו של העסק לעמוד בהתחייבויותיו.

אך חשוב לשים לב שיחס שוטף גדול מאחד הוא סימן טוב, אך לא מספק, כי אינו מתייחס לתזמון: האם המרפאה,תצליח לממש את נכסיו השוטפים בעת שיש לשלם את ההתחייבויות? במילים אחרות, האם יהיה כסף בקופה בתאריך(כים) שבהם יש לשלם התחייבויות?

על מנת להתקרב לתשובה מחודדת יותר, אנו יכולים להשתמש ביחסים אחרים, המשלימים את התמונה:

          יחס מהיר: הוא מאפשר לנו להעריך את יכולתו של העסק לשלם את התחייבויותיו קצרות מועד ללא התחשבות במלאי הקיים במרפאה. אין זה מן הנמנע ששימוש במלאי לצורך ביצוע טיפולים שיהפכו לפציינטים חייבים ייקח זמן, ומועד תשלום החובות יקדים את הפיכתו של סעיף חייבים למזומנים. נחשב:

נכסים שותפים ללא ערך המלאי
התחייבויות שוטפות

תוצאה גבוהה מאחד תראה לנו שהעסק מסוגל לסלק את חובותיו השוטפים באמצאות המזומנים ושווי מזומנים ברשותו בתוספת גבייה מהחייבים. כשהיחס קטן מאחד, יהיה צורך לקבל מימון חיצוני, מבנק לדוגמה, לגישור בין הפער בין זמני הגבייה לבין תשלום ההתחייבויות.

נזילות ביחס שוטף גבוה מהנדרש עלולה להשפיע לרעה להשגת רווחים מיטביים כי אולי היא נובעת מהחזקת מלאי גדול מדי. יהיה צורך למדוד את מחזוריות המלאי ולייעל את זרימתו. גם מחזור גביית החובות ישפיע על הנזילות וגם על הרווחיות. מיותר לציין את היתרונות של קיצור הממוצע של ימי הגבייה.

נזילות היא פונקציה של רווחיות העסק, אך גם גורם מכריע ביצירת הרווחים. להרחבה בנושא, אני מציע לעיין ב- מחזור המרת מזומנים במרפאות השיניים.

צור קשר אתנו

נזילות פיננסית במרפאת שיניים
דוד גרוס

דוד גרוס, יועץ עסקי ושיווקי, רואה חשבון, MBA במנהל עסקים

דוד גרוס

דוד גרוס הוא בעל תואר שני במנהל עסקים, רואה חשבון, מומחה בתוכניות לפיתוח כלכלי ובעל ניסיון עסקי וניהולי של 40 שנה בארץ ובעלם. עד שנת 1993 שימש בתפקידי ניהול בכירים בחברות פרטיות וציבוריות, תעשיות ומסחריות.

משנת 1993 דוד מתמקד בייעוץ עסקי, שיווק ומכירות, ליווי עסקים קטנים ובינוניים ליישום פתרונות, הפעלת כלים ניהוליים ובבניית מערכות שליטה ובקרה של התוצאות. הוא כותב ומפרסם וירחונים מקצועים.

לפני כ-10 שנים הרחיב את פעולתו והתמחה בענף של מרפאות שיניים. למד את הענף לעומק, ממרפאות קטנות של כיסא אחד ועד תאגידים רבי כיסאות. דוד פיתח מודלים יעודיים לשיווק במרפאות שיניים ומודל ייחודי לסגירת תוכניות טיפול.

פגישת הכרות ראשונה ללא התחייבות

היחודיות שלנו מושתתת על ידע רחב וניסיון מעשי בתחום של מרפאות השיניים בוא נשלב את הידע והניסיון הרפואי שלך עם הידע והניסיון הניהולי והעסקי שלנו על מנת להצמיח את המיטב במרפאתך


054-696-4499
david@gross-david.com

צור קשר