נזילות פיננסית

קיומו של עסק נשען על כושרו לעמוד בתשלום התחייבויותיו. ספקים, בנקים וגם לקוחות מתעניינים אם לעסקך יש נזילות מספקת להמשך פעילותו התקינה.

נגדיר נזילות כיכולתה של פירמה להפוך את נכסיה השוטפים למזומנים, במטרה לשלם את התחייבויותיה השוטפות.

מה הם נכסים השוטפים של עסק?

הם כל הנכסים הניתנים להמרה למזומנים תוך שנה, כגון

 • מזומנים בקופה ובבנקים, ושווי מזומנים, כמו ניירות ערך סחירים, פיקדונות לזמן של עד שנה בבנקים או במוסדות פיננסים דומים.
 • חייבים. שיהפכו למזומנים תוך שנה ומקורם בלקוחות, מוסדות, החזרים ממוסדות, כגון החזרי מס, מענקים לקבל ועוד.
 • מלאי, בתנאי שהוא סחיר ובר יכולת להפיכתו לחייבים ו/או למזומנים תוך שנה.

מה הם התחייבויות שוטפות?

כל חוב לגורם כלשהוא כמו ספקים, בנקים, מוסדות ממשלתיים, עובדים, וכד', או כל הפרשה העלולה להפוך לחוב, שיש לשלם בשנה הקרובה.

ההפרש בין נכסים שוטפים לבין התחייבויות שוטפות נקרא הון חוזר. הון חוזר הוא המנוע של העשייה העסקית שמיועדת  ליצור רווחים מהפעילות הרגילה של העסק.

איך מודדים נזילות?

קיימות שיטות שונות למדידת הנזילות של עסק. המקובלת ביותר מתבססת על יחסים בין נכסים שוטפים מסוימים לבין התחייבויות שוטפות

 • יחס שוטף: זאת השוואה בין סך נכסים שוטפים לעומת סך התחייבויות שוטפות.

נכסים שותפים מחולק בערך של התחייבויות שוטפות

פגישת הכרות ראשונה ללא התחייבות

היחודיות שלנו מושתתת על ידע רחב וניסיון מעשי רב שנים בהקמה ובליווי עסקים ובניהול ושיווק. בוא נשלב את הידע והניסיון שיש לך בתחום עיסוקך עם הידע והניסיון הניהולי והעסקי שלנו על מנת להצמיח את המיטב מהעסק שלך

054-696-4499
david@gross-david.com

צור קשר

  יחס שוטף גדול מאחד יצביע על אפשרותו של העסק לעמוד בהתחייבויותיו.

  אך חשוב לשים לב שיחס שוטף גדול מאחד הוא סימן טוב, אך לא מספק, כי אינו מתייחס לתזמון: האומנם העסק יצליח לממש את נכסיו השוטפים בעת שיש לשלם את ההתחייבויות?

  על מנת להתקרב לתשובה מחודדת יותר, אנו יכולים להשתמש ביחסים אחרים, המשלימים את התמונה:

  • יחס מהיר: הוא מאפשר לנו להעריך את יכולתו של העסק לשלם את התחייבויותיו קצרות מועד ללא צורך למכור את המלאי. אין זה מן הנמנע שמכירת המלאי ייקח זמן, ומועד תשלום החובות יקדים את הפיכתו של המלאי למזומנים. לכן, נחשב:

  נכסים שותפים ללא ערך המלאי  מחולק בערך של  התחייבויות שוטפות

  תוצאה גבוהה מאחד תראה לנו שהעסק מסוגל לסלק את חובותיו השוטפים באמצאות המזומנים ושווי מזומנים ברשותו בתוספת גבייה מהחייבים.

  נזילות פיננסית

  כשהיחס קטן מאחד, יהיה צורך למכור מלאי ולגבות את התמורה על מנת לשלם את חובות העסק. גם ביחס זה היחס לא מגלה לנו אם המונה של הנוסחה מקדם את מועד התשלום של החובות. אומנם, פערי זמן ניתנים לפיתרון על ידי הלוואות גישור שאפשר להשיג בבנקים.

  חשוב להדגיש שקיימים הבדלים במשקל התוצאות של מדדי הנזילות בין ענפים שונים של המשק. הנזילות במוסד בנקאי, לדוגמא, שונה בתכלית מהנזילות בתעשייה ושניהם שונים מהתוצאות באנף המזון בקמעונאות ובמקצועות חופשיים.

  נזילות ביחס שוטף גבוה מהנדרש עלולה להשפיע לרעה להשגת רווחים מיטביים כי אולי היא נובעת  מהחזקת מלאי גדול מדי. יהיה צורך למדוד את מחזוריות המלאי ולייעל את זרימתו. גם מחזור גביית החובות ישפיע על הנזילות וגם על הרווחיות. מיותר לציין את היתרונות של קיצור הממוצע של ימי הגבייה.

  נזילות היא פונקציה של רווחיות העסק, אך גם גורם מכריע ביצירת הרווחים. להרחבה בנושא, אני מציע לעיין ב- תזרים מזומנים, הון חוזר והמרת מזומנים

  צור קשר אתנו

  (דוד גרוס פרסם מאמאר בנושא באתר Articles)

  דוד גרוס

  דוד גרוס, יועץ עסקי ושיווקי, רואה חשבון, MBA במנהל עסקים

  דוד גרוס

  דוד גרוס הוא בעל תואר שני במנהל עסקים, רואה חשבון, מומחה בתוכניות לפיתוח כלכלי ובעל ניסיון עסקי וניהולי של 40 שנה בארץ ובעלם. עד שנת 1993 שימש בתפקידי ניהול בכירים בחברות פרטיות וציבוריות, תעשיות ומסחריות.

  משנת 1993 דוד מתמקד בייעוץ עסקי, שיווק ומכירות, ליווי עסקים קטנים ובינוניים ליישום פתרונות, הפעלת כלים ניהוליים ובבניית מערכות שליטה ובקרה של התוצאות. הוא כותב ומפרסם וירחונים מקצועים.

  הסוד ליציבות פיננסית: תוכנית עסקית, בניית תקציב וניהול תזרים מזומנים

  דוד גרוס,יועץ עסקי,תוכנית עסקי לעסק