מיתוג ומיצוב של רופא שיניים

סיווגים וקטגוריות של רופאי שיניים

אם אתה רופא שיניים שמתפקד בתוך מסגרת כמו בית חולים, קופת חולים, צבא או מרפאת שיניים המעסיקה אותך, מישהו סִווג אותך והכניס אותך לקטגוריה כלשהי.

קטגוריה זו קובעת מה אתה עושה בתפקיד, מֶדַרגת אותך ומהווה בסיס לכמה אתה מרוויח. הצבא, למשל, מסווג את כל אחד ואחד בְקטגוריה מסוימת ומציב את גבולות הגיזרה של פועלו.

מה התכלית של הסיווג כזה? להגדיר להתוות דרך: מה המטרה והיעדים שלך, מה אתה עושה ע"מ להשיג אותם, איך אתה פועל, איפה אתה ממוקם, איך מודדים את פועלך, מה התמורה שאתה מקבל ואיך ואתה מתקשר עם סביבתך.

למה זה יכול לעניין אותך?

מי קובע את הסיווג ואת הקטגוריה שלךמיתוג ומיצוב של רופא שיניים

כאשר אתה רופא עצמאי בעל מרפאת שיניים פרטית, אף אחד לא קובע לך סיווג, קטגוריות וגבולות. רק אתה לעצמך.

רוב רופאי השיניים נמנעים מלעשות זאת כי הם מאמינים שאין בזה תועלת.

אבל הם טועים טעות גדולה. כי להגדרות האלה משקל מכריע בהצלחה או באי-הצלחה של המרפאה שלך.

אם משוטטים בפייסבוק בקבוצות בהן חברים רופאי שיניים עצמאים, אנו מוצאים לרוב טרוניות וטענות על מצב המקצוע בארץ.

לטרוניות ולטענות האלה יש שני אפיונים עיקריים:

א') הכותבים מאשימים גורמי חוץ: משרד הבריאות, קופות חולים, חברות ביטוח, האיגוד המקצועי, מתחרים הגורמים לזילות המקצוע, עוד ועוד. רשימת האשמים ארוכה.

ב') אין ביקורת עצמית. רופא השיניים עצמו הוא לא אשם. הוא מרגיש קורבן של אחרים.

אבל לא כל רופאי השיניים העצמאים מתלוננים ומקטרים. יש קבוצה לא קטנה שמחרישה ולא כותבת בנושא. מדוע?

כי הם החליטו מה הקטגוריה הרצויה להם, פקחו עיניים וראו והפנימו את השינויים שהתרחשו ומתרחשים בענף השיניים. הם העמידו את עצמם בַמסלול והמריאו מחוץ לגבולות המובילים לתקיעות ולבינוניות.

רופאי שיניים שלא יוזמים שינוי אלא מתגוננים בהדחקת התקיעות והבינוניות, עובדים במרפאה שלהם מבוקר עד לילה ללא הפסקה. הם מאבדים ראיה מרחבית על המתרחש בחוץ.

אם לא עשית זאת, תתחיל עכשיו.

תהיה פרו-אקטיבי: תבדוק את אפיונך ותגדיר את הקטגוריה שלך. תקבע לך גבולות גזרה. כך, תשנה את הדרך בה אתה מנהל את המרפאה שלך על מנת להשיג עתיד של התפתחות, רווחיות וביטחון עסקי.

לנו הידע, הניסיון והכלים כדי לעזור לך להשיג זאת.

צור קשר אתנו.