פתיחת מרפאת שיניים

 1. האפשרויות שלפניך

פתיחת מרפאת שיניים פרטית. אם זאת רצונך, יש לך הזדמנות לבחור בין כמה אפשרויות. העיקריות הן:

 • הקמת מרפאת שיניים חדשה
 • רכישת מרפאת שיניים פעילה
 • כניסה לשותפות במרפאת שיניים פעילה
 • שכירת חדר טיפולים מצויד, מוכן לעבודה
 1. הצעדים הראשונים

אחרי שסגרת בליבך על פתיחת מרפאת שיניים פרטית משלך, הפעולה החשובה ביותר שעליך לעשות היא לעצור, לחשוב ולתכנן.

כי הצעד הראשון הוא חשיבה עמוקה ותכנון של כל צעד שיוביל אותך לפתיחת מרפאת שיניים משלך.

מובן שהלב מוביל אותך להשיג במהירות את המשאלה שלך: פתיחת מרפאת שיניים בהקדם האפשרי. אך השכל מוכרח להזהיר אותך לא לרוץ אל הלא נודע.

 1. הפרמטרים העיקריים

יש שאלות גורליות שחייבות מענה מצידך לפני היציאה לדרך. ביניהן:

 • מי קהל הרצוי למרפאה שלך?
 • מה האפיונים הסוציו-כלכליים של הקהל הזה?
 • מה הם הרגלי הצריכה של פציינטים האלה?
 • באיזה מיקום הם נמצאים?
 • איזה סוג של טיפולים תציע המרפאה לקהל הזה?פתיחת מרפאת שיניים, הקמת מרפאת שיניים
 • כמה חדרי טיפול יהיה צורך (או יש לרופא אפשרות) להקים?
 • מה הציוד הדרוש לסוגי הטיפולים שהמרפאה תציעה?
 • איזה צוות רפואי וכח עזר ייתן מענה לצרכים של מרפאת שיניים כזאת?
 • מה הם מקורות המימון העומדים לרשותך למימוש התוכנית?

לחיזוק ההחלטה יש לבצע בדיקה דמוגרפית של המיקום המיועד וללמוד את הרכב ו את האפיונים של האוכלוסייה באזור.

 1. כלים ניהוליים ראשונים

על בסיס התשובות, אתה צריך לבנות תוכנית עסקית, תוכנית שיווקית ותזרים מזומנים צפוי. כל אלה ישמשו לך מצפן בתהליך פתיחת מרפאת שיניים שלך.

 1. התניות לחופש הבחירה

נחזור לארבעת האפשרויות שרשמנו מעלה: הקמת מרפאת שיניים, רכישת מרפאת שיניים פעילה, כניסה לשותפות במרפאת שיניים פעילה או שכירת חדר טיפול מצויד.

אין מִשְנַה סדורה לבחירה בין אפשרויות הללו, כי אין מתכון אחיד לכל רופאי השיניים.

כל רופא שיניים הוא עולם ומלאו. יש ביניהם שוני מהותי הנובע ממקום לימודיו, מיומנויות נרכשות, ניסיון, רקע סוציו-כלכלי ואפיונים אישיים.

לא פחות חשוב, האפשרויות של הרופא להשגת מימון להקמת מרפאת שיניים או רכישתה ולהון חוזר בתקופה הראשונה של העבודה כרופא עצמאי.

יש לשמור על פרמטרים מסוימים כדי להגיע לפתיחת מרפאת שיניים. פרמטרים אלה קובעים את טווח הבחירה והפעולה של רופא השיניים.

התעלמות מהגבולות אלה עלולה לגרום לכשלים עסקיים בהליך של פתיחת מרפאת השיניים, בקצב צמיחתה וביציבות הפיננסית שלה.

 1. השיקולים

  • הקמת מרפאת שיניים

הקמת מרפאת שיניים חדשה וציודה מהיסוד מתאימות למי שיש לו חוזק כלכלי ופיננסי לתהליך כזה.

לגבי תכנון המרפאה ובנייתה, כדאי לתכנן מרפאת שיניים מקצועית, פונקציונלית ומעוצבת בטוּב טעם, על ידי אדריכל ו/או מעצב פנים מנוסה בתחום מרפאות שיניים.

ההחלטה אם הציוד חייב להיות חדש תלויה בעיקר בסוג הציוד וברצון ואפשרויות של רופא השיניים.

יתכן שהרופא יתפשר על כיסאות טיפול משופצים, אך לא על רכישת ציוד מיושן שאינו רלבנטי מבחינת טכנולוגיה עכשווית.

 • רכישת מרפאת שיניים פעילה

רכישת מרפאת שיניים פעילה מציעה יתרון: אפשר להתחיל לעבוד באופן מיידי. אך הרוכש צריך להיות זהיר ולבדוק היטב מה מוכרים לו.

חובה לבצע בדיקת נאותות מקיפה. היא כוללת, בין היתר, הכנסות ורווח תפעולי בחמשת השנים אחרונות, נקודת איזון, הרכב הוצאות קבועות, משתנות ורווחיות של המרפאה.

אם המרפאה משלמת דמי שכירות, יש לבדוק את חוזה השכירות על פרטיו ואת מצב הציוד. אותו דין לגבי כל חוזה המחייב את המרפאה.

 • רכישת מרפאת שיניים עם מצבת מטופלים

כאשר הרכישה כוללת מצבת מטופלים, יש להתייחס רק לפציינטים הפעילים. למרפאות וותיקות יש אלפי תיקים של מטופלים. אך חשובים רק הפעילים.

יש ללמוד את תמהיל של מקור הגעה של הפציינטים. כמה מגיעים מהמלצות, כמה מפרסום. אם המרפאה נמצאת בהסדר עם חברות

ייעוץ עסקי למרפאות שיניים

הביטוח, מה חלקן בכלל ההכנסות.

אם רוב הפציינטים מגיעים מפרסום או מרכישת "לידים", סביר להניח שהנאמנות שלהם אינה מעוגנת.

אם המרפאה נמצאת בהסדר עם חברות ביטוח יהיה צורך לחשב מה התרומה של עבודות לא מבוטחות לעומת אלה המשולמות ע:י חברות הביטוח.

 • סוגי טיפולים במרפאה

גורם חשוב נוסף הם סוג הטיפולים העיקריים המתבצעים במרפאה. ככל שהטיפולים המשמרים יהיו דומיננטיים בתמהיל, כך הטיפולים ידרשו יותר שעות כיסא עם הכנסה זוטא.

 • תקופת ניסיון בין מוכר לבין רוכש

אני ממליץ, בזמן של ביצוע הבדיקות, תקופה של כמה חודשים בהם הרופא הרוכש יעבוד  במרפאה של המוכר.

כך הוא יכיר בשטח את המרפאה, את הצוות ואת הפציינטים. ובנוסף לבדיקות, הוא יקבל ניסיון חיי שיעזור בעת קבלת החלטה.

בדיקת נאותות תכלול אומדן של הפוטנציאל העתידי של המרפאה. יתכן שניהול רפואי, עסקי ושיווקי נכון יכולים להקפיץ את ההכנסות והרווחיות.

מוכרחים להכין העברה מסודרת של המטופלים אליך. זה דורש נוכחות של מוֹכֶר המרפאה במשך תקופה שחייבים להגדיר. זה יעזור להקטין את אובדן מטופלים.

 • אם הרכישה כוללת נכס נדל"ן

אם נכס הנדל"ן בו פועלת המרפאה גם למכירה, רכישתו תהיה השקעה הונית. השכירות, אומנן היא הוצאה מוכרת, אך היא הוצאה ולא השקעה.

הפחת השנתי על נכס נדל"ן מוּכַּר כהוצאה לשיעורים בטווח ארוך. דמי השכירות מוכרים כהוצאה מיידית. אך על תיתן לעובדה זו להשפיע על שיקולך.

מרפאת שיניים היא עסק. תכלית של עסק זה לייצר רווחים ולא לחסוך במסים. אם אפשר לחסוך במסים, אדרבא.

אבל אתה צריך לשקול אם ברצונך להשקיע בנדל"ן או לבחור בהוצאה מוכרת מידית.

 • כניסה לשותפות במרפאת שיניים פעילה

כניסה לשותפות במרפאת שיניים פעילה היא בעצם סוג של רכישה. האזהרות, היתרונות והחסרונות המפורטים לעיל תקפים כאן.

אך בכניסה לשותפות, הדבר העיקרי הוא היחס בין השותפים. זה הגורם שיכריע בצלחה או בכישלון של החיבור.

לכן, גם כאן אני ממליץ על תקופת ניסיון של עבודה במרפאה, לפני קבלת החלטה סופית על השותפות.

תקופת הניסיון של עבודה ביחד עשויה למנוע גירושים יקרים והרבה עגמת נפש.

 1. שכירת חדר טיפול מצויד

אחרונה, אך לא פחות חשובה, היא האפשרות של שכירת חדר טיפול מצויד למשמרות עבודה עם הפציינטים משלך.

זאת אופציה מומלצת לרופאי שיניים שאין בידם להשיג אחת מהאפשרויות הקודמות.

בדרך כלל מחיר השכירות היא לא זולה, אך התמורה נמצאת בפתיחת מרפאת שיניים מיידית.

מומלץ לרופאי שיניים לקבל ייעוץ עסקי לפני קבלת החלטה על אחת מהאפשרויות שפורטו לעיל.

פנו אלינו

יש לנו ידע, כלים וניסיון רב שנים בפתיחת מרפאת שיניים ובניהולם